Baspaket

Baspaket – En grundtrygghet för er IT-miljö

Med vårt Baspaket skapar vi en grundtrygghet för era it-system och för all er information. Vi ser till att all backup sker kontinuerligt via nätet och vi lagrar också all information, datafiler och mail på ett tryggt och säkert sätt. Men Baspaketet är mer än en kvalificerad onlinebackup, den tar er datasäkerhet till ytterligare en nivå genom att vi ständigt övervakar era servrar och omedelbart kan identifiera potentiella hot, problem och risker.

Onlinebackup

Bekymmersfritt & säkert. Ni behöver inte längre bekymra er om hanteringen av backupband eller andra lagringsmedia. Vi sköter er backup kontinuerligt – och krypterat – över nätet och lagrar all data bakom 5 låsta dörrar med direktlarm i en serverhall som är säkerhetsskyddad mot vatten, brand och elavbrott.

Lättåtkomliga filer. Att ta fram en specifik fil från backupen är lika enkelt som att hämta en fil från den egna hårddisken. Alla tidskrävande genomsökningar av stora mängder databand är ett minne blott.

Enkel uppgradering. Ni betalar bara för den mängd data ni behöver göra backup på. Men så fort behovet ökar kan ni enkelt uppgradera utrymmet, utan att behöva göra dyra investeringar i utrustning.

10GB ingår i Baspaketet.

Övervakning

Kontinuerlig bevakning. Genom vår uppkoppling mot er server har vi en ständigt pågående bevakning av hur systemet mår. Ifall till exempel en av er servers två speglade hårddiskar har problem är det inget ni själva märker, eftersom diskarna just är speglade. Men detta slår vår övervakning larm om direkt och vi kan då informera er om behovet av en hårdvaruuppdatering, innan katastrofen är ett faktum.

Distansuppkoppling

Vi är alltid nära. När ni får ett problem med ert system, er server eller med någon av de enskilda datorerna är vi aldrig längre bort än närmaste bildskärm. Genom vår distansuppkoppling går vi in direkt i systemet och via bildskärmen kan ni kan följa precis vad vi gör. Ni kan på det här sättet få omedelbar personlig support där vi har samma tekniska möjligheter att lösa problemet som om vi hade suttit bredvid er vid bildskärmen.

Supportdatabas

Samlad erfarenhet. Med vår supportdatabas får ni en värdefull överblick av vad som har hänt i er it-miljö och vilka problem som har förekommit. Ni kan själva registrera återkommande problem eller spåra problem som har uppstått. Med detta som underlag kan ni mycket enklare fatta beslut om vilka prioriteringar som skall göras och vilka ärenden som skall åtgärdas.

Baspaketet täcker i många fall hela tjänstebehovet för it-miljön. Men ni kan också enkelt skräddarsy paketet genom att addera de tillvalstjänster vi erbjuder ur vår omfattande servicemeny.

Kommentarer inaktiverade.