Om Supportcentralen

SupportCentralens övergripande fokus är att ge våra kunder en trygg och stabil IT-miljö som fungerar idag och i framtiden. Tack vare vår mycket långa erfarenhet av IT-drift och IT-support är vi vana vid att möta de högsta krav på tillgänglighet och tillförlitlighet.

Vårat fokus ligger inom Microsoft-produkterna men vi kan också erbjuda support med mycket bra kunskaper om Apple och Linux-miljöerna.

SupportCentralen – det miljömedvetna IT-företaget

Arbetet med miljöfrågor är ett ständigt pågående arbete där vi oavbrutet strävar mot att förbättra oss. Detta gör vi i frågor som gäller miljöområdet:

 • För en aktiv dialog om miljöfrågor avseende produkter och förpackningar med våra samarbetspartners.
 • Ger konkret vägledning till våra kunder och partners.
 • Väljer produkter som går att återvinna.
 • Rekommenderar produkter med låg energiförbrukning.
 • Minimerar mängden icke sorterat och icke återvunnet material.
 • Samordnar transporter och leveranser.
 • Transporter av farligt avfall sker enligt Miljölagstiftningens krav på transporter av elektronik.
 • Stödjer och uppmuntrar distansarbete.
 • Följer lagar och förordningar inom miljöområdet.
 • Har en löpande process internt där vi utvecklar och förbättrar oss inom miljöområdet.
 • Vi tar vår del av det gemensamma miljöansvaret genom att var och en har ett personligt ansvar för miljöfrågor i det dagliga arbetet.
 • Levererar avfall till station för miljöåtervinning. Under 2012 har vi levererat:
  -> 17 säckar förpackningsmaterial
  -> 108 kg katonger
  -> 48 kg återvinningsbart elektronikmaterial
  -> 1 st. server á 28 kg
  -> 13 st. stationära datorer
  -> 7 st. bärbara datorer
  -> 1 st. stor laserskrivare á 53 kg
  -> 3 st. skrivare av skrivbordsmodell
  -> 3 st. bläckstråleskrivare
  -> Gamla tonerkassetter och patroner till bläckstråleskrivare

Kommentarer inaktiverade.